Quà tặng khai trương công ty, doanh nghiệp cửa hàng

Dec 18 2017 13:34:41

Nhiều nghi lễ được tổ chức trong ngày khai trương, các hoạt động diễn ra chào mừng như múa lân, khí công những hoạt động này đem lại khí lực hào khí thành công, để cầu may mắn thuận lợi, đại cát đại lộc, đại lợi thuận buồm xuôi gió, cầu cho mọi việc kinh doanh diễn ra thuận lợi làm ăn nhanh chóng thành công. Lễ khai trương cũng thu hút đông đảo người dân tấp nập cần thiết cho công việc kinh doanh.

More.....